Cégünk fő tevékenysége az orvosi és fogorvosi praxisokban felme rülő informatikai, adminisztrációs feladatok, problémák hatékony megoldása egyedi szoftverek készítésével, és fogorvosi szoft ver fejlesztése. Évtizedes szoftver tervezési tapasztalatokkal felvér tezett szakembereink gyorsan és hatékonyan tudnak reagálni partnereink észrevételeire.

Egyedi megrendelésű szoftvereink fejlesztésekor a konkrét kódolási munkát gondos tervezés előzi meg, melynek során a megren delővel folyamatos egyeztetés történik. A tervezési munkát egy dokumentum formájában összeállí tott programspecifikáció zárja le, mely tartalmazza a pontos képernyőterveket és a funkciók részletes leírását.


Jelenlegi fejlesztésünk:


DentAdmin3 komplex fogászati adminisztrációs rendszer.
www.dentadmin3.eu


Elnyert támogatásaink:

  

A "Vállalati innováció támogatása a Medadmin Kft-nél" című projekt keretei közt 2009-2011 közt megtörtént a Dentadmin fogászati adminisztrációs rendszerünk következő generációjának kifejlesztése. A Dentadmin3 előállítása nem a jelenleg használt termék továbbfejlesztésével, hanem - a jelenlegi tapasztalatokon alapuló - teljesen új termék létrehozásával valósult meg. A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett: Medadmin Kft (www.medadmin.hu)
Megvalósulás helye: 6723 Szeged, Hajós u. 8. 1/5.
email:

Közreműködő szervezet:  

A „Ingatlanvásárlás a Medadmin Kft-nél” című projekt keretén belül egy ingatlan vásárlására került sor, mely iroda jövőbeni céljaink megvalósításához nyújt megfelelő színteret. A beruházás az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Kedvezményezett: Medadmin Kft (www.medadmin.hu)
Megvalósulás helye: 6723 Szeged, Hajós u. 8. 1/5.
email:

Közreműködő szervezet:A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.